هنریاران | مدیرعامل صندوق اعتباری هنر خبر داد: پیشکسوتان حوزه فرهنگ و هنر خدمات ویژه ای خواهند گرفت
  
تاریخ 2020-11-09 19:49:15
  • هنر
  • هنریاران
  • خبر
  • سینما

سیدزاده در مراسم معارفه نیکنام حسین پور ضمن اعلام این خبر گفت: اتخاذ سیاست های حمایتی متناسب با منزلت و جایگاه  اصحاب فرهنگ و هنر خصوصاً پیشکسوتان این حوزه از اهداف و برنامه های صندوق اعتباری هنر طی 4 سال گذشته بوده است.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر درادامه افزود: در شرایط کنونی کشوردر تلاش هستیم با برنامه ریزی و با تدوین سیاست های حمایتی در بخش های مختلف فرهنگی و هنری اندکی از مشکلات فعالان این عرصه را کاهش دهیم. 
وی ادامه داد: در حال حاضر به بیش از3 هزارنفر از پیشکسوتان حوزه فرهنگ و هنر در قالب طرح تکریم و کمک مستمری به صورت ماهیانه، از سوی صندوق اعتباری هنر مقرری پرداخت می شود.
سیدزاده تصریح کرد: برای اعضای بالای ۶۵ سال و پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر نیازمند تعریف خدمات و رسیدگی ویژه هستیم که با همراهی موسسه به زودی به آن خواهیم پرداخت. در اولین گام بیمه تکمیلی معرفی شدگان از سوی موسسه هنرمندان پیشکسوت در بالاترین سطح (رفاه) و با کمک این موسسه از حداکثر تخفیف برخوردار است.